Sländor är en del av insektsfaunan (inom underklassen Pterygota), men utgör ingen egen ordning eller annan enhetlig kategori. ”Slända” är således i sig självt inte något systematiskt namn.

Även om sländor inte utgör en enhetlig insektsgrupp med alltigenom specifika och gemensamma egenskaper gäller ändå att de flesta har två par tunna, genomskinliga vingar uppbyggda av membran och ribbor och som - till skillnad från fjärilarna - saknar fjäll.

Nattsländornas hårbeklädda vingar är knappt genomskinliga. Hos några arter är det bakre vingparet tillbakabildat eller saknas helt, och hos ytterligare några arter saknas båda vingparen men då i regel bara hos det ena könet.

Sländor förekommer bland följande nio insektsordningar: dagsländor, trollsländor, bäcksländor, stövsländor, vattennätvingar, halssländor, nätvingar, nattsländor och näbbsländor.

Långt ifrån alla sländarter har ännu svenska namn, inte ens alla de i Sverige reproducerande sländorna.