Nattslända

Nattslända - Leptophlebia Marginata Nattslända - Leptophlebia Marginata

Nattsländorna är oansenligt färgade liksom många andra djur som är aktiva i skymningen och på natten. De har god nytta av sin kamouflageteckning när de vilar på dagen. Liksom andra sländor lägger de äggen i vattnet och larverna lever och utvecklas på botten.

Många laxfiskar försöker fånga nattsländehonorna när de doppar bakkroppen i vattenytan för att lägga ägg. Sportfiskare gör därför fiskeflugor som liknar nattsländor. Dessa insekter kallas ibland även laxmyggor.

 

Nattsländelarv Nattsländelarv

Nattsländelarverna gör ett skyddande hölje av små pinnar eller gruskorn och kallas därför husmaskar. Överst till höger ser du huvudet och benen av larven.

Nattsländor parar sig Nattsländor parar sig

Nattsländor parar sig som många andra insekter med huvudena riktade åt olika håll. Det är hannen som är till höger.

Nattsländelarv utan hus Nattsländelarv utan hus

En nattsländelarv utan hus. Det är bara huvudet, benen och mellankroppen som är skyddade av tjockt mörkfärgat kitinskelett. Dessa delar är ju utanför huset när larven kryper. Övriga delar, som hela tiden skyddas av huset, är täckta av tunnare kitin. På bakkroppens över- och undersida finns gälar för andningen. Längst bak finns ett par starka kitinkrokar som håller fast huset.

Nattslända - Hydropsyche pellucidula