Jungfruslända

Jungfrusländorna är medelstora sländor och har liksom andra flicksländor spenslig kropp och smal och lång bakkropp samt tvärställd form på det cylindriska huvudet, vars fasettögon sitter långt åtskilda.

Båda dessa familjer har dessutom likformiga framvingar och bakvingar, med smal bas som under vila hålls snett uppåt och hopslagna.

Det finns två arter av jungfrusländor i Sverige. De känns igen på att vingarna är färgade, helt eller till stora delar. Bilden visar en hona av blåbandad jungfruslända.

Jungfruslända - Calopteryx splendens

Jungfrusländorna avviker genom vingarnas ytterst täta nätådrighet, genom hanarnas brist på vingmärke samt genom den flaxande flykten.

I bakkroppens spets har larverna tre långa, smalt lansettformade bihang, som används både som simfenor och som gälar.