Dagslända

Det finns ca 58 arter av dagsländor i Sverige. Som namnet säger är de mycket kortlivade som fullbildade sländor. De lever bara tills de har hunnit para sig och lägga ägg och behöver inte äta. Beroende på art kan livslängden vara mellan några timmar till några dagar. Som larv lever de ett år nere i vattnet.

Dagsländorna har förkrympta mundelar och äter inte. Deras liv i utvecklat tillstånd ägnas uteslutande till fortplantningen. Arterna har smala och långsträckta kroppar med 2-3 mycket långa och ledade svansborst.

Dagsländor har glasklara eller mörkbrokiga vingar täckta av ett nät av ådror. Vingarna är vanligen 4 stycken, och det bakre paret är mycket mindre än det främre. Det förekommer att det bakre paret helt saknas. Dagsländor håller vingarna hopslagna uppåt när de vilar.

En del av dagsländornas larver lever öppet på bottnen av stillastående eller rinnande vatten. Andra gräver gångar åt sig i bottenslammet. Andra omger sig med ett fodral av slam.

Tiden som larv är för flera arter 2 till 3 år.

Danicaslända
Sjösandslända

De har mycket korta pannspröt. Hannarna har mycket långa framben, och dessa hålls ibland framåtsträckta så att man kan tro att de är pannspröt. Äggen läggs direkt i vattnet.

Den nykläckta larven liknar i början borstsvansen och har som denna två långa, ledade svansborst.

Under ett stort antal hudömsningar, hos somliga mer än 20, bibehåller den samma allmänna kroppsform, men får tre svansborst, tätt besatta med små sidoriktade hår. Borsten fungerar som andningsorgan.

Sjösandslända

Sjösandslända (Ephemera Vulgata) lägger ägg

Danicaslända (Ephemera danica) lägger ägg