Det är ett rikt insektsliv runt sjöarna

Kläckningssäsongen är lång på Ekemölla.

Redan innan snön smält visar sig de första Bäcksländorna. Sedan kommer Dagslända, Flickslända, Jungfruslända och Trollslända. Allra sist kommer Nattsländan. De olika insekterna avlöser varandra ända fram till oktober.

För fisken är det serverat året om. När inte insekterna kläcker så äter de kräftor, Salamander och andra vattenlevande insekter såsom nymfer, Ryggsimmare och Tordyvlar.

Som fiskare märker man av det rika insektslivet framför allt på kvällarna då både mygg och knott med glädje mumsar på oss och så håller det på från april och ända fram till oktober.

Här har vi samlat information och bilder om några av insekterna som finns på Ekemölla. De är viktiga för fisken och minst lika viktiga för oss som flugfiskar, så nästa gång du ser en insekt kanske du känner igen den och kan välja vilken fluga som passar...

Ephemera vulgata svärmar