Varför har man fiskeregler?

Svaret är enkelt... ställ dig frågan: "Hur vill jag att min upplevelse av fiskestället skall vara - skräpigt, slitet och dålig kvalitet på fisken eller vill jag ha en bra och positiv upplevelse?

Vi har reglerna för att alla skall trivas och för att vi skall kunna leverera en positiv upplevelse med hög kvalitet.

Följande gäller:
Om man bryter mot reglerna kan man bli avvisad och i sällsynta fall avstängd från hela anläggningen. Tjuvfiske leder alltid till polisanmälan!

Fisket:
* Fiskekortet är personligt och skall lösas innan fisket påbörjas.
* 1 fisk (Öring eller Regnbåge) får behållas per fiskekort, därefter gäller Catch & Release.
* Nytt fiskekort kan lösas direkt efter fångst - om man vill behålla ytterligare en fisk.
* Man kan inte i efterhand lösa fiskekort om man fångat ytterligare en fin fisk som man vill behålla.
* Endast flugfiske på hela anläggningen, och endast flugor med enkelkrok (spinnfiske tillåtet om man hyr hela anläggningen).
* Catch & Release gäller. Vid återutsättning skall händerna blötas och fisken skall tillbaka i vattnet snarast möjligt. Fisken får inte komma upp på land eller vara skadad. Peang eller tång skall alltid användas.
* Om fisken är skadad skall den behållas och man har därmed fyllt sin fiskekvot. Har man redan fyllt sin kvot får fisken inte behållas utan den skadade fisken skall överlämnas till en fiskevärd.
* Endast "renodlat" flugfiske är tillåtet. Fiske med flöte, mask, räka, majs, Power Bait, upphängarfluga, flöte med fluga, kastdobb, doft- och smakförstärkare, o.dyl är inte tillåtet.
* Fiske i mörker är inte tillåtet.

Allmänna ordningsregler:
För allas trivsel vill vi att alla hjälps åt med följande:
* Skräp slängs i sopkärlen
* Fimpar och portionspåsar slängs i askfaten
* Parkering endast på parkeringsplatsen
* Åldersgräns 20 år för bokning av boende

Slutligen, den viktigaste regeln:
"ANVÄND SUNT FÖRNUFT!!!"